Generalforsamling


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel dels via foreningens hjemmeside og dels via e-mail / nyhedsbrev.

Referater af generalforsamlingerne kan hente som PDF her:

» 2017 – Ordinær generalforsamling
» 2016 – Ordinær generalforsamling
» 2015 – Stiftende generalforsamling